mandag 7. januar 2013

Litt fangsttall fra 2012Berggylte                    3 stk   største 950 gram
Blåstål                        1 stk
Brisling                       1 stk   ny art
Dvergulke                   1 stk
Fløyfisk                      2 stk   ny art, største 119 gram
Gressgylt                    1 stk
Gullfisk                       1 stk   største 440 gram, ny art
Horngjell                     6 stk   største 320 gram, ny art
Hvitting                       4 stk    største 300 gram
Hågjel                         2 stk   ny art
Knurr                          2 stk
Laks                           7 stk   største 6120 gram
Lange                          1 stk  største 10360 gram, største fisk på stang.
Lomre                         2 stk   største 1195 gram, ny art
Lyr                              19 stk største 3120 gram
Makrell                       15 stk
Pigghå                         3 stk   største 4 kilo
Rødnebb                     2 stk
Sandflyndre                 5 stk   største 450 gram
Sandkutling                 1 stk   største 3 gram, ny art
Sei                               33 stk største 4100 gram
Sjø ørret                      3 stk   største 1920 gram
Sjø røye                      1 stk   største 754 gram, ny art
Skrubbe                      1 stk
Steinbit                       1 stk
Svarthå                       1 stk   ny art
Svartkutling                19 stk  ny art
Sypike                        9 stk    største 150 gram
Sørv                           34 stk  største 158 gram
Tangsprell                   1 stk    ny art
Torsk                          41 stk  største 7500 gram
Trepigget stingsild        1 stk    største 2 gram, ny art
Vanlig Ulke                 14 stk  største 455 gram
Ørret                           6 stk    største 250 gram
Ål                                3 stk    ny art
Ålekvabbe                   1 stk    ny art

252 fisk på land fordelt på 36 forskjellige arter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar